the army

  1. Noun, Military kara kuvvetleri
(mesleği) asker olmak Verb
askerlik yapmak Verb
ordunun büyük bölümü
ordu komutanı
kuvvet komutanları Noun
millet-ordu işbirliği Noun, Politics-Intl. Relations
(US) Ordu Bakanlığı
askerden firar etmek Verb
askerlikten terhis
ordunun çözülüşü
askere gitmek Verb
askere yazılmak Verb
orduya yazılmış
orduya asker almak Verb
orduya yazılmak Verb
Ordu/Kara Kuvvetleri Komutanı. Noun
(mesleği) asker olmak Verb
askerliğini kara kuvvetlerinde yaptı
askere gitmek Verb
orduya katılmak Verb
orduya komutanlık etmek Verb
orduya saldırılarda bulunmak Verb
ordu mensubu
ordunun askeri insan gücü
ordunun morali
ordunun güzide elemanları Noun
orduya malzeme tedarik etmek Verb
(US) Ordu Bakanı
orduda hizmet vermek Verb
orduda hizmet etmek Verb
bir savaşta orduya katılmak Verb
orduyu sefere hazır tutmak Verb
avukatlık yapmak üzere ordudan ayrılmak Verb
orduyu alârma geçirmek/savaşa hazır hale sokmak.
işsizler ordusu
Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu Proper Name, Organizations
istila ordusunun geri püskürtülmesi