the council

  1. aet bakanlar konseyi
belediye hukuk müşaviri
Konsey adına
Konsey tarafından alınan önlemler Noun
Konsey tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetlemek Verb
bakanlar kurulu
Avrupa Konseyi Meclisi
Avrupa Konseyi İstişare Meclisi
kurul toplantısına katılanların az sayıda olması
bakanlar konseyi toplantısı
Danıştay Başsavcısı Noun, Law
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma Noun, International Law
Danıştay İdari İşler Kurulu Proper Name, Organizations
Bakanlar Kurulunca Adverb, Politics-Intl. Relations
Londra Menkul Kıymetler Borsa Konseyi Başkanı
londra menkul kıymet borsa konseyi başkanı
Danıştay Savcısı Proper Name, Law
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Noun, European Union
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi Proper Name, Law
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Noun, International Law
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Noun, European Union
Avrupa Birliği Konseyi Noun, European Union
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına
İlişkin 198 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Proper Name, Law
bakanlar kurulu kararı Noun
Avrupa Birliği Konseyi karar alma usulü
Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu Dairesi Noun, Organizations
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Danıştay Birinci Dairesi Proper Name, Organizations
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma Noun, International Law
fakülte yönetim kurulu
Danıştay Genel Kurulu Proper Name, Organizations
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Noun, Organizations
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Noun, European Union
AKPM Proper Name, Organizations
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Proper Name, Organizations
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Noun, Law
Avrupa Birliği Konseyi (Dönem) Başkanlığı
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol Noun, International Law
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği Noun, Organizations
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Noun, Organizations
Bakanlar Kurulu Sekreterliği Noun, Organizations
Avrupa Konseyinin Statüsü Noun, International Law
Danıştay Onuncu Dairesi Proper Name, Organizations
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Noun
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçüncü Protokol Noun, International Law