they always think alike

  1. Noun onlar hep aynı fikir dedirler