thin crust of ice

  1. Noun ince bir buz tabakası