think less of someone

  1. Verb biri hakkında kötü düşünmek
  2. Verb biri gözünden düşmek
  3. Verb gözünde birinin itibarı azalmak
  4. Verb birini kınamak