tick off

  1. Verb tık tık vurarak saymak
  2. Verb işaretleyerek saymak
  3. Verb (Br) zorlamak
bir kaydı silmek Verb
bir hesaptaki kalemlerin karşısına kontrol işareti koymak Verb
bir hesaptaki kalemleri kontrol etmek Verb
dakikalar geçip gitmek Verb
(a) azarlamak, paylamak.
She ticked me off for being late: Geç kaldım diye beni payladı. (b)
argo
kızdırmak, öfkelendirmek, damarına basmak.
birini azarlamak Verb