to be continued in our next issue

  1. gelecek sayıda devam edecektir
  2. devamı gelecek sayıda