to get to first base

  1. ilk amaca ulaşmak, ilk aşamasını başarmak.
    His plan never got to first base.
ilk amaca ulaşmak.
not to get to first base (with): asla başarı sağlayamamak, bir adım bile ilerleyememek.
hedefe varmada yol almak Verb