trade mark

  1. Noun ticaret markası
  2. alameti farika
birleşik markalar
uluslararası ticari marka
tescilli marka sahibi
marka sahibi
ayırmaç, alâmeti farika, ticarî marka.
ticari marka Noun, Competition Law
ticari marka
ticari marka