transformer

  1. Noun, Electronics dönüştürgeç, transformatör, trafo, gerilimi/akımı yükselten/alçaltan cihaz.
  2. Noun dönüştüren, değiştiren kimse/şey.
frekans transformatörü
armonik transformatör
ölçü trafosu Noun
güç transformatörü
trafo merkezi
silisli çelik Noun, Iron-Steel