transit department

  1. Noun (US) transit şubesi
  2. bankanın tüm şehir dışı işlemlerinin işleme tabi tutulduğu bölümü
Transit Dairesi Noun, Organizations
Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Noun, Organizations