treasure sb's memory

  1. Verb birinin anısına saygı göstermek