tune out

  1. (a) istasyona tam ayarlamak, ince ayar yapmak, (b)
    argo yüz çevirmek, ilişkiyi kesmek.
ahenksiz olmak Verb
akortsuz olmak Verb
ayarsız, akortsuz, uygunsuz, âhenksiz, düzensiz.
düzensiz