turn out sb's furniture

  1. Verb birinin eşyalarını kapı dışına koymak