ultimately

  1. Adverb sonunda, en son/ nihayet, son olarak, eninde sonunda.
...'den nihai olarak sorumlu olmak Verb