1. Zarf sonunda, en son/ nihayet, son olarak, eninde sonunda.
...'den nihai olarak sorumlu olmak Fiil