unchallengeable evidence

  1. karşı konamayacak delil
  2. karşı konmayacak delil