undertake a risk

  1. Verb bir riski üstlenmek
  2. Verb bir riski göze almak