uniform law

  1. bütün memlekete veya aynı statüde bulunan kimselere şamil hukuk