uphold

  1. Transitive Verb yukarı kaldırmak, yükseltmek.
  2. Transitive Verb yukarıda tutmak, desteklemek, destek olmak, kuvvet vermek, çökmesini/batmasını önlemek.
    Stout columns
    upheld the building's heavy roof. Her faith upheld her in that time of sadness.
  3. Transitive Verb savunmak, desteklemek, tarafını tutmak, iltizam etmek.
karar :: onamak Law
bir davayı desteklemek Verb
bir gayeyi desteklemek Verb
bir davranışı uygun görmek Verb
mahkûmiyeti bozmak Verb
bir mahkûmiyeti tasdik etmek Verb
bir mahkeme kararıni onaylamak Verb
kararı onamak Verb, Law
bir kararı tasdik etmek Verb
kanuna uyulmasını sağlamak Verb
bir hakkı kullanmak Verb
mahkeme kararını temyizce geri çevirmek Verb
bir mahkeme kararını tasdik etmek Verb
bir hükmü tasdik etmek Verb
bir itirazı kabul etmek Verb
çıkarları olmak Verb
muhalefeti sürdürmek Verb