1. Geçişli Fiil yukarı kaldırmak, yükseltmek.
  2. Geçişli Fiil yukarıda tutmak, desteklemek, destek olmak, kuvvet vermek, çökmesini/batmasını önlemek.
    Stout columns
    upheld the building's heavy roof. Her faith upheld her in that time of sadness.
  3. Geçişli Fiil savunmak, desteklemek, tarafını tutmak, iltizam etmek.
karar :: onamak Hukuk
bir davayı desteklemek Fiil
bir gayeyi desteklemek Fiil
bir davranışı uygun görmek Fiil
mahkûmiyeti bozmak Fiil
bir mahkûmiyeti tasdik etmek Fiil
bir mahkeme kararıni onaylamak Fiil
kararı onamak Fiil, Hukuk
bir kararı tasdik etmek Fiil
kanuna uyulmasını sağlamak Fiil
bir hakkı kullanmak Fiil
mahkeme kararını temyizce geri çevirmek Fiil
bir mahkeme kararını tasdik etmek Fiil
bir hükmü tasdik etmek Fiil
bir itirazı kabul etmek Fiil
çıkarları olmak Fiil
muhalefeti sürdürmek Fiil