urban

  1. Adjective kentsel, kente/şehre ait, kentte yaşayan, kente özgü.
    urban district: İngilterede yönetim bölgesi.

    urban guerilla: şehir çete(ci)si.
    urban redevelopment= urban renewal: şehrin imarı/ gecekondulardan vb. temizlenmesi.
    urban sprawl: şehrin plânsız yayılması.
Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 49.31) Noun, Trades-Professions
şehir yönetimi
şehir sorunları Noun
kentsel ve endüstriyel atıklar
şehir bölgesi
(Br) US şehir merkezi
kent yönetimi danışmanı
şehir gelişimi
kentsel gelişim
şehir hriin semti
şehir bölgesi
şehrin semti
(Br) belediye meclisi
şehirli
şehir ekonomisi
(US) şehir çevreyolu
şehir çevreyolu
şehrin büyümesi
şehir gerillası
şehir eşkiyası.
kentsel ısı adası Noun
arsa Noun, Law
şehir manzarası
şehir efsanesi Noun
şehir aydınlatması
şehir modernleştirme
(Br) şehir çevreyolu
şehir halkı
(US) şehirden kaçış
şehirden kaçış
şehir planlayıcısı Noun, Employment
şehir planlama
şehir planlaması
kent planlaması Noun, Environment-Ecology
kent planlaması
şehir nüfusu
kentsel nüfus
şehir programı
belediye vergileri Noun
şehir yenileştirme
şehir yenileştirme
merkez bir kentten kırsal alanlara doğru kentsel yayılım
şehir terorizmi
şehir terörizmi
şehir tramvayı
kentsel dönüşüm Noun, Construction
köykent
şehir savaşı Noun, Military
vahşi şehir gerilla tipi terör
kentte çalışan meslek sahibi zenci tanımlaması
şehrin büyümesini kontrol altına almak Verb
imar ve şehircilik geliştirme
İskân ve Şehircilik Bakanı
şehir nüfusunun yoğun olduğu yerler Noun
Imar, İskân ve Şehircilik Bakanlığı. Noun
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Çöl arapları, bedevîler