venture

 1. Noun baht işi, tehlikeli/dokuncalı/riskli iş, zarar olasılığı büyük iş/girişim.
 2. Noun kazanç ümidiyle zararın göze alındığı ticarî girişim.
 3. Noun zarar olasılığı büyük bir işe yatırılan para.
  venture capital = risk capital: (sonu şüpheli) yeni
  bir teşebbüse yatırılan sermaye.
 4. Noun (bkz: hazard ), (bkz: risk ).
 5. Verb tehlikeli/dokuncalı/ riskli işe atılmak/girişmek.
  He ventured large sums of money on horse racing.
 6. Verb cür'et/cesaret etmek.
  Nobody ventured to speak to the angry king. To venture a voyage. Don't venture
  too near the edge of the well; you might fall in.
  Nothing ventured, nothing gained: Cesaret edip atılmadan başarıya ulaşılamaz. 3 . söylemek cesaretini/cür'etini göstermek.
  To venture a guess/an opinion.
  May I venture a suggestion? Bir öneride bulunabilir miyim?
 7. Verb bahta bırakmak, baht işine atılmak.
 8. Verb maceraya atılmak, maceralı/sonu meçhul işe girişmek.
bir girişimde şansını denemek Verb
hayatını tehlikeye atmak Verb
rastgele, tahminen.
"
How much will it cost?" "At a venture $50." Kaça mal olur? Tahminen
50 dolar.
A successor was chosen at venture .
girişim
ticari teşebbüs
ticari girişim
teşebbüs
sermaye girişimi
ticari teşebbüs
ticari girişim
kooperatif girişimi
tahmin etmek.
to answer at a venture: rasgele cevap vermek,
argo işkembeden atmak.
tam işlevsel ortak girişim Noun, Competition Law
bir teşebbüste payı olmak Verb
ortak teşebbüs
ortak girişim Noun, Competition Law
başarılı spekülasyon
pazarlama girişimi
madencilik girişimi
maden işletmesi
tam işlevsel olmayan ortak girişim Noun, Competition Law
üretim ortak girişimi Noun, Competition Law
Ar-Ge ortak girişimi Noun, Competition Law
araştırma geliştirme ortak girişimi Noun, Competition Law
gayri menkul spekülasyonu
(US) arsa spekülasyonu
Ar-Ge ortak girişimi Noun, Competition Law
araştırma geliştirme ortak girişimi Noun, Competition Law
spekülasyon girişimi
olmayacak girişim
bir tahminde bulunmak Verb
bir gözlemde bulunmak Verb
bir fikir ileri sürmek Verb
riziko analizi
risk sermayesi
hissedarların yaptıkları yeni yatırımlar
girişim sermayesi Banking
zarar riski yüksek olan işlere yatırılmış sermaye
yeni hisse senedi ihracından elde edilen fonlar
riziko sermaye şirketi
parasını spekülasyona yatırmak Verb
spekülasyon için parayı tehlikeye atmak Verb
parasını spekülasyona yatırmak Verb
tehlikeli bir yolculuğa çıkmak Verb
bir şirketin yeni pazarlara girme planlarını geliştirmek ve uygulamaktan sorumlu yöneticiler grubu
ortak girişim sözleşmesi
ortak arasında ortak girişim
ortaklık yoluyla kiralamalar
dağıtım veya ticarete yönelik ortak girişim Noun, Competition Law
yeni proje önerileri Noun
yeni riziko sermayesi bulmak Verb
(US) tek bir iş için kurulan ortaklık