1. İsim baht işi, tehlikeli/dokuncalı/riskli iş, zarar olasılığı büyük iş/girişim.
 2. İsim kazanç ümidiyle zararın göze alındığı ticarî girişim.
 3. İsim zarar olasılığı büyük bir işe yatırılan para.
  venture capital = risk capital: (sonu şüpheli) yeni
  bir teşebbüse yatırılan sermaye.
 4. İsim (bkz: hazard ), (bkz: risk ).
 5. Fiil tehlikeli/dokuncalı/ riskli işe atılmak/girişmek.
  He ventured large sums of money on horse racing.
 6. Fiil cür'et/cesaret etmek.
  Nobody ventured to speak to the angry king. To venture a voyage. Don't venture
  too near the edge of the well; you might fall in.
  Nothing ventured, nothing gained: Cesaret edip atılmadan başarıya ulaşılamaz. 3 . söylemek cesaretini/cür'etini göstermek.
  To venture a guess/an opinion.
  May I venture a suggestion? Bir öneride bulunabilir miyim?
 7. Fiil bahta bırakmak, baht işine atılmak.
 8. Fiil maceraya atılmak, maceralı/sonu meçhul işe girişmek.
bir girişimde şansını denemek Fiil
hayatını tehlikeye atmak Fiil
rastgele, tahminen.
"
How much will it cost?" "At a venture $50." Kaça mal olur? Tahminen
50 dolar.
A successor was chosen at venture .
girişim
ticari teşebbüs
ticari girişim
teşebbüs
sermaye girişimi
ticari teşebbüs
ticari girişim
kooperatif girişimi
tahmin etmek.
to answer at a venture: rasgele cevap vermek,
argo işkembeden atmak.
tam işlevsel ortak girişim İsim, Rekabet Hukuku
bir teşebbüste payı olmak Fiil
ortak teşebbüs
ortak girişim İsim, Rekabet Hukuku
başarılı spekülasyon
pazarlama girişimi
madencilik girişimi
maden işletmesi
tam işlevsel olmayan ortak girişim İsim, Rekabet Hukuku
üretim ortak girişimi İsim, Rekabet Hukuku
Ar-Ge ortak girişimi İsim, Rekabet Hukuku
araştırma geliştirme ortak girişimi İsim, Rekabet Hukuku
gayri menkul spekülasyonu
(US) arsa spekülasyonu
Ar-Ge ortak girişimi İsim, Rekabet Hukuku
araştırma geliştirme ortak girişimi İsim, Rekabet Hukuku
spekülasyon girişimi
olmayacak girişim
bir tahminde bulunmak Fiil
bir gözlemde bulunmak Fiil
bir fikir ileri sürmek Fiil
riziko analizi
risk sermayesi
hissedarların yaptıkları yeni yatırımlar
girişim sermayesi Bankacılık
zarar riski yüksek olan işlere yatırılmış sermaye
yeni hisse senedi ihracından elde edilen fonlar
riziko sermaye şirketi
parasını spekülasyona yatırmak Fiil
spekülasyon için parayı tehlikeye atmak Fiil
parasını spekülasyona yatırmak Fiil
tehlikeli bir yolculuğa çıkmak Fiil
bir şirketin yeni pazarlara girme planlarını geliştirmek ve uygulamaktan sorumlu yöneticiler grubu
ortak girişim sözleşmesi
ortak arasında ortak girişim
ortaklık yoluyla kiralamalar
dağıtım veya ticarete yönelik ortak girişim İsim, Rekabet Hukuku
yeni proje önerileri İsim
yeni riziko sermayesi bulmak Fiil
(US) tek bir iş için kurulan ortaklık