wader

  1. Noun kar/su/çamur içinde yürüyen kimse.
  2. Noun su kuşu: uzun bacaklı, suda yürüyen herhangi kuş (balıkçıl, vb.).