1. İsim kar/su/çamur içinde yürüyen kimse.
  2. İsim su kuşu: uzun bacaklı, suda yürüyen herhangi kuş (balıkçıl, vb.).