ward

 1. Noun koğuş
 2. Noun (idarî) bölge, mıntıka, mahalle.
 3. Noun (hastanede) koğuş.
  a maternity ward . the children's ward.
 4. Noun (hapishane) hücre, koğuş.
 5. Noun (Mormon kilisesinde) piskoposluk bölgesi.
 6. Noun kale duvarları /surlar arası boşluğu.
 7. Noun, Law (a) vesayet, (b) vesayet altında bulunma, (c) vesayet altındaki çocuk.
  ward in chancery: mahkeme vesayetinde olan çocuk.
 8. Noun himaye altında bulunma.
 9. Noun himaye altında bulunan şahıs.
  a ward of the Children's Aid Society.
 10. Noun (kılıç oyunu vb.) savunma, korunma.
 11. Noun kilidin emniyet dili, anahtarın kılavuz yarığı.
 12. Noun koruma, himaye.
  watch and ward: koruma ve gözetleme.
  keep ward : korumak, muhafaza etmek.

  The soldiers kept ward over the castle.
 13. Noun muhafız bölüğü.
 14. Verb
  ward off: (tehlikeyi) önlemek/ defetmek /bertaraf etmek, savuşturmak, geçiştirmek.
  He warded
  off the blow with his arm. She raised her collar to ward off the icy wind.
 15. Verb korumak, himaye/vikaye etmek.
koğuş
diş
kimsesizler yurdu
yersizler
yurtsuzlar evi

casualty ile ayni anlama gelir. ilk yardım koğuşu.
They rushed him to casualty (ward) but he was dead on arrival.
çocuk koğuşu
çocuklar koğuşu
vesayet dairesi olan sulh ve asliye hukuk mahkemesi
vesayet dairesi olan sulh veya adliye hukuk mahkemesi
vesayet altındaki bir çocuğun parasını yemek Verb
vasisi olduğu çocuğun parasını kendi hesabına geçirmek Verb
vasi ile vesayet altındaki çocuk
vesayet altında
karantina koğuşu
doğum koğuşu
hastane koğuşu
gözlem istasyonu
hapishane koğuşu
bir çocuğa vasi tayin etmek Verb
ihtisas koğuşu
hariciye koğuşu.
ölümcül hasta koğuşu
“… doğru/yönünde” anlamları katar.
ör.: toward, seaward, afterward, backward. Prefix
sürekli nöbet/nezaret, gece gündüz nöbet bekleme. Noun
heeler ile ayni anlama gelir. semtin oylarını kazanmaya çalışan kimse.
semtin oylarını kazanmaya çalışan kimse.
mahkeme vesayetindeki yetim çocuk.
(Londra) semt mahkemesi
savuşturmak Verb
engellemek Verb
savmak Verb
hastabakıcı
hademe
hastane koğuşu masrafları Noun