1. İsim koğuş
 2. İsim (idarî) bölge, mıntıka, mahalle.
 3. İsim (hastanede) koğuş.
  a maternity ward . the children's ward.
 4. İsim (hapishane) hücre, koğuş.
 5. İsim (Mormon kilisesinde) piskoposluk bölgesi.
 6. İsim kale duvarları /surlar arası boşluğu.
 7. İsim, Hukuk (a) vesayet, (b) vesayet altında bulunma, (c) vesayet altındaki çocuk.
  ward in chancery: mahkeme vesayetinde olan çocuk.
 8. İsim himaye altında bulunma.
 9. İsim himaye altında bulunan şahıs.
  a ward of the Children's Aid Society.
 10. İsim (kılıç oyunu vb.) savunma, korunma.
 11. İsim kilidin emniyet dili, anahtarın kılavuz yarığı.
 12. İsim koruma, himaye.
  watch and ward: koruma ve gözetleme.
  keep ward : korumak, muhafaza etmek.

  The soldiers kept ward over the castle.
 13. İsim muhafız bölüğü.
 14. Fiil
  ward off: (tehlikeyi) önlemek/ defetmek /bertaraf etmek, savuşturmak, geçiştirmek.
  He warded
  off the blow with his arm. She raised her collar to ward off the icy wind.
 15. Fiil korumak, himaye/vikaye etmek.
koğuş
diş
kimsesizler yurdu
yersizler
yurtsuzlar evi

casualty ile ayni anlama gelir. ilk yardım koğuşu.
They rushed him to casualty (ward) but he was dead on arrival.
çocuk koğuşu
çocuklar koğuşu
vesayet dairesi olan sulh ve asliye hukuk mahkemesi
vesayet dairesi olan sulh veya adliye hukuk mahkemesi
vesayet altındaki bir çocuğun parasını yemek Fiil
vasisi olduğu çocuğun parasını kendi hesabına geçirmek Fiil
vasi ile vesayet altındaki çocuk
vesayet altında
karantina koğuşu
doğum koğuşu
hastane koğuşu
gözlem istasyonu
hapishane koğuşu
bir çocuğa vasi tayin etmek Fiil
ihtisas koğuşu
hariciye koğuşu.
ölümcül hasta koğuşu
“… doğru/yönünde” anlamları katar.
ör.: toward, seaward, afterward, backward. Ön Ek
sürekli nöbet/nezaret, gece gündüz nöbet bekleme. İsim
heeler ile ayni anlama gelir. semtin oylarını kazanmaya çalışan kimse.
semtin oylarını kazanmaya çalışan kimse.
mahkeme vesayetindeki yetim çocuk.
(Londra) semt mahkemesi
savuşturmak Fiil
engellemek Fiil
savmak Fiil
hastabakıcı
hademe
hastane koğuşu masrafları İsim