warp the sense of a passage

  1. Verb bir metin parçasının anlamını bozmak