water hole

  1. Noun gölek, su birikintisi, su çukuru.
  2. Noun (çölde) kaynak, memba, kuyu.
  3. Noun gölcük, havuz.
  4. Noun donmuş su yüzeyindeki çukur veya delik.
su birikintisi
memba
su çukuru
havuz
göz