1. İsim gölek, su birikintisi, su çukuru.
  2. İsim (çölde) kaynak, memba, kuyu.
  3. İsim gölcük, havuz.
  4. İsim donmuş su yüzeyindeki çukur veya delik.
su birikintisi
memba
su çukuru
havuz
göz