wedding ceremony

  1. nikah töreni
  2. düğün töreni