welfare function welfares

  1. Noun sosyal yardım işlevleri