weltschmertz

  1. Noun dünya meşakkati: dünya durumunun uyandırdığı karamsarlık/umutsuzluk havası