weltschmertz

  1. İsim dünya meşakkati: dünya durumunun uyandırdığı karamsarlık/umutsuzluk havası