without cause

  1. Adverb nedensiz
  2. Adverb nedensiz yere
  3. Adverb durup dururken
sebepsiz yere karısını terk etmek Verb
haksız yere işten çıkarma
sebepsiz netice olmaz
Asi Gençlik Proper Name, Cinema
birini sebepsiz işinden çıkarma
haklı bir neden olmadan Adverb
haklı bir gerekçe olmaksızın Adverb