without cause

sebepsiz yere karısını terk etmek Fiil
haksız yere işten çıkarma
sebepsiz netice olmaz
Asi Gençlik Özel Isim, Sinema
birini sebepsiz işinden çıkarma
haklı bir neden olmadan Zarf
haklı bir gerekçe olmaksızın Zarf