word of mouth

  1. konuşma, sözle ifade.
    by word of mouth: ağızdan, sözlü olarak, şifahen.
sözle, şifahen, ağızdan (yazılı değil).
sözü (birisinin) ağzından kapmak, konuşmasına fırsat vermemek.
sözlü, ağızdan ağıza yayılan.
The producers rely on word-of-mouth advertising. Adjective