worm eaten

  1. kurt yeniği
eskimiş, kurt yemiş, modası geçmiş. Adjective