writing

 1. Noun yazı yazma.
  to commit one's thoughts to writing: düşündüklerini yazmak.
  Put your ideas in writing:
  Düşüncelerini yaz.
 2. Noun yazılma.
 3. Noun yazı, el yazısı.
  I can't read the doctor's writing .
 4. Noun makale, (yazılı) metin, eser.
  the writings of F.R.Atay.
 5. Noun yazı üslûbu, anlatı, anlatış düzeni.
 6. Noun yazarlık, muharrirlik.
  He turned to writing at an early age.
hayat hikâyesini yazmak Verb
kalemiyle geçinmek Verb
alındı yazısı
yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak Verb
yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak Verb
yazılı sözleşme
yazıyla cevap vermek Verb
mektupla cevap vermek Verb
yazılı olarak başvurmak Verb
yazıyla başvuruda bulunun
yazılı başvuru
yazıyla başvurmak Verb
güzel yazılar (sanat yapıtı niteliğinde görülen ve yazana özgü özellikler taşıyan yazılar
yazılı muvafakat
yazılı yetki
yazılı izin
yazılı yetki
yazılı müsaade vermek Verb
yazılı izin vermek Verb
yazılı izin zni vermek Verb
yazı işleriyle meşgul olmak Verb
iş yazışması
çek yazma
ticari yazı dili
bir şeyi yazıya dökmek Verb
bir siparişi yazılı olarak teyit etmek Verb
siparişi yazılı olarak teyit etmek Verb
bir şeyi yazılı olarak teyit etmek Verb
yazılı teyit
yazıyla tasdik etmek Verb
yazılı muvafakat
kaleme almak Verb
yazılı sözleşme
bir şeyi yazılı olarak vermek Verb
opsiyon kullanarak satın alınacak hisse senetleri fiyatında artış bekleyen ya da hisselerini gelir için
saklayan kişiye karşı vade tarihinde veya daha
çivi yazısı
amatörce yazı yazmak Verb
yazılı beyanname
yazılı talep
yazılı ifade
okunması güç yazı
denemecilik
yazılı delil
okunaklı yazı
yazılı ihbarda bulunmak Verb
güzel el yazısı
yazılı teminat
yazmayı bitirmek Verb
okunamayan yazı
tahriren
yazılı olarak Adverb
yazıyla Adverb
yazı ile sormak Verb
hukuki makale
mektup yazma
mektup bu yazma
yazarlıkla geçinmek Verb
yazılı anlaşma
tutanak yazma
(aynada görüldüğü gibi) ters yazı.
gazete üslubu
yazılı ihbar
yazılı bildirim Noun, Law
yazılı ihbar
romancılık
bağlayıcı yazılı yükümlülük
borç belgesi
damgalı borç senedi
yazılı emir
yazılı emir emr
yazılı izin
okunduğu gibi yazma
resimlerle/simgelerle yazı yazma. Noun
yazı olarak (harf yerine) kullanılan resimler/simgeler. Noun
yazılı protesto
yazılı olarak tespit etmek Verb
yazılı olarak ifade etmek Verb
yazıya dökmek Verb
kâğıda dökmek Verb
yazılı hale getirmek Verb
bir şeyi yazıya dökmek Verb
birinin el yazısını tanımak Verb
zapt etmek Verb
yazıya dökmek Verb
kâğıda dökmek Verb
yazılı talep
yazılı karar
yazılı cevap vermek Verb
bilimsel makale
kışkırtıcı yazı
yazıyla tespit etmek Verb
hikâyecilik
steno yazma
yazı ile anlaşmaya varmak Verb
bir şeyi yazmak Verb
yazarlığa başlamak Verb
yazı yazmanın sırları Noun
yazılı kayıtsız şartsız vaat
yazılı kayıtsız şartsız vaadi
yazılışta fark
yazı üslubunu bozmak Verb
yazma tarzı
yazarlık yeteneği
defter
yazı defteri
(Br) avukat bürosu Noun
yazar koçu Noun, Employment
yazıhane, yazı masası.
tahrir
el yazısı
yazı yazma araçları Noun
şifre ile yazmak Verb
yazı mürekkebi
reasürans limiti
yazı gereçleri Noun
yazı malzemesi
yazı malzemesi
kırtasiye
yazı malzemeleri Noun
damgalı borç senedi
alacağın itfası Noun
karayazı, alın yazısı, kör talih, uğursuz alâmet/emare.
handwriting (4).
bloknot, sumen.
yazı kâğıdı.
yazı kalemi
yazarlık mesleği
redaksiyon personeli
yazı masası.
yazı malzemesi
metin yazma
yazı takımı
yazılı ve sözlü olarak Adverb
yazılı ve/veya sözlü olarak Adverb
bir çekin yazısını silerek iptal etmek Verb
diplomat yazı masası