1. İsim yazı yazma.
  to commit one's thoughts to writing: düşündüklerini yazmak.
  Put your ideas in writing:
  Düşüncelerini yaz.
 2. İsim yazılma.
 3. İsim yazı, el yazısı.
  I can't read the doctor's writing .
 4. İsim makale, (yazılı) metin, eser.
  the writings of F.R.Atay.
 5. İsim yazı üslûbu, anlatı, anlatış düzeni.
 6. İsim yazarlık, muharrirlik.
  He turned to writing at an early age.
hayat hikâyesini yazmak Fiil
metin yazarlığı İsim, Medya ve Yayıncılık
kalemiyle geçinmek Fiil
alındı yazısı
yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak Fiil
yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak Fiil
yazılı sözleşme
yazıyla cevap vermek Fiil
mektupla cevap vermek Fiil
yazılı olarak başvurmak Fiil
yazıyla başvuruda bulunun
yazılı başvuru
yazıyla başvurmak Fiil
güzel yazılar (sanat yapıtı niteliğinde görülen ve yazana özgü özellikler taşıyan yazılar
yazılı muvafakat
yazılı yetki
yazılı izin
yazılı yetki
yazılı müsaade vermek Fiil
yazılı izin vermek Fiil
yazılı izin zni vermek Fiil
yazı işleriyle meşgul olmak Fiil
iş yazışması
çek yazma
ticari yazı dili
bir şeyi yazıya dökmek Fiil
bir siparişi yazılı olarak teyit etmek Fiil
siparişi yazılı olarak teyit etmek Fiil
bir şeyi yazılı olarak teyit etmek Fiil
yazılı teyit
yazıyla tasdik etmek Fiil
yazılı muvafakat
kaleme almak Fiil
yazılı sözleşme
bir şeyi yazılı olarak vermek Fiil
opsiyon kullanarak satın alınacak hisse senetleri fiyatında artış bekleyen ya da hisselerini gelir için
saklayan kişiye karşı vade tarihinde veya daha
çivi yazısı
amatörce yazı yazmak Fiil
yazılı beyanname
yazılı talep
yazılı ifade
okunması güç yazı
denemecilik
yazılı delil
okunaklı yazı
yazılı ihbarda bulunmak Fiil
güzel el yazısı
yazılı teminat
yazmayı bitirmek Fiil
okunamayan yazı
tahriren
yazılı olarak Zarf
yazıyla Zarf
yazı ile sormak Fiil
hukuki makale
mektup yazma
mektup bu yazma
yazarlıkla geçinmek Fiil
yazılı anlaşma
tutanak yazma
(aynada görüldüğü gibi) ters yazı.
gazete üslubu
yazılı ihbar
yazılı bildirim İsim, Hukuk
yazılı ihbar
romancılık
bağlayıcı yazılı yükümlülük
borç belgesi
damgalı borç senedi
yazılı emir
yazılı emir emr
yazılı izin
okunduğu gibi yazma
resimlerle/simgelerle yazı yazma. İsim
yazı olarak (harf yerine) kullanılan resimler/simgeler. İsim
yazılı protesto
yazılı olarak tespit etmek Fiil
yazılı olarak ifade etmek Fiil
yazıya dökmek Fiil
kâğıda dökmek Fiil
yazılı hale getirmek Fiil
bir şeyi yazıya dökmek Fiil
birinin el yazısını tanımak Fiil
zapt etmek Fiil
yazıya dökmek Fiil
kâğıda dökmek Fiil
yazılı talep
yazılı karar
yazılı cevap vermek Fiil
bilimsel makale
kışkırtıcı yazı
yazıyla tespit etmek Fiil
hikâyecilik
steno yazma
yazı ile anlaşmaya varmak Fiil
bir şeyi yazmak Fiil
yazarlığa başlamak Fiil
yazı yazmanın sırları İsim
yazılı kayıtsız şartsız vaat
yazılı kayıtsız şartsız vaadi
yazılışta fark
yazı üslubunu bozmak Fiil
yazma tarzı
yazarlık yeteneği
defter
yazı defteri
(Br) avukat bürosu İsim
yazar koçu İsim, İstihdam
yazıhane, yazı masası.
tahrir
el yazısı
yazı yazma araçları İsim
şifre ile yazmak Fiil
yazı mürekkebi
reasürans limiti
yazı gereçleri İsim
yazı malzemesi
yazı malzemesi
kırtasiye
yazı malzemeleri İsim
damgalı borç senedi
alacağın itfası İsim
karayazı, alın yazısı, kör talih, uğursuz alâmet/emare.
handwriting (4).
bloknot, sumen.
yazı kâğıdı.
yazı kalemi
yazarlık mesleği
redaksiyon personeli
yazı masası.
yazı malzemesi
metin yazma
yazı takımı
yazılı ve sözlü olarak Zarf
yazılı ve/veya sözlü olarak Zarf
bir çekin yazısını silerek iptal etmek Fiil
diplomat yazı masası