written notice

  1. Noun, Law yazılı bildirim, yazılı ihbar
  2. ihbarname
  3. yazılı ihbar
  4. tebligat
  5. tebliğ
  6. Noun, Law yazılı bildirim
yazılı ihbar göndermek Verb
yazılı ihbar düzenlemek Verb
yazılı erteleme bildirisi
tebliğ etmek Verb