1. Geçişli Fiil daimî müşteri olmak.
  2. Geçişli Fiil (paraca) korumak, desteklemek, himaye etmek.
  3. Geçişli Fiil âmirlik/büyüklük taslamak, hükmetmek, hor görmek, tepeden bakmak.
sinema müşterisi olmak Fiil
muntazaman belirli bir dükkândan satın almak Fiil