1. Sıfat striking
  2. dramatic
  3. remarkable
  4. striking
  5. bold
  6. lurid
  7. mind- blowing
striking likeness
strikingly Zarf
striking headline
striking example İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Dikkatleri üzerine çeken, görür görmez insanın ... kuvvetli bir etki bırakan