çelikleştirmek

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Demiri çelik durumuna getirmek