çelikleştirmek

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Demiri çelik durumuna getirmek