1. grass
  2. turf
  3. sod
  4. sward
  5. lawn
  6. green sward
grass man
sward
lawn mower İsim
field hockey İsim, Spor
grass court İsim, Spor
lime Sıfat
lime green Sıfat
green grass project

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Buğdaygillerden, bahçeleri süslemek için veya sun’î ... küçük bir bitki cinsi
  2. Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden 1928 harf inkılâbına ... ve bu harfin ismi

cim
Arap alfabesinin beşinci, Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı