1. lead
  2. proposal
  3. İsim suggestion
  4. İsim recommendation
  5. İsim proposition
  6. offering
  7. overture
  8. offer
  9. position
proposed solution İsim
thesis proposal İsim, Eğitim
practical proposal
positive suggestion
constructive suggestion
the suggestion met with general acceptance
nomination petition

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Üzerinde düşünülmesi ve kabul edilmesi için ... sunulan görüş, önerme, teklif