terbiyesizlik etmek Fiil
kabalaşmak Fiil
kaba, nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız, küstah. Sıfat
terbiyesiz cevap
nezaret altında