yanlış, hatalı.
an incorrect answer. an incorrect idea. Sıfat
yakışıksız, biçimsiz, kusurlu, yersiz.
an incorrect behavior. Sıfat
düzeltilmemiş, tashihsiz.
an incorrect copy. Sıfat
hatalı fiil
hareket
yanlış tahmin
yanlış ifade
(US) hatalı ciro
asılsız haberler İsim
hatalı metin
yanlış metin
asılsızlığı anlaşılmak Fiil